Medycyna prewencyjna i jej znaczenie dla zdrowia publicznego

  1. Strona główna
  2. Blog AgendaPro
  3. Medycyna prewencyjna i jej znaczenie dla ...

Martwienie się o stan zdrowia siebie i swoich bliskich jest zupełnie naturalną reakcją, zawsze jesteśmy na tropie wszystkiego, co może im dolegać. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, w jaki możesz upewnić się, że wszyscy w Twoim kręgu społecznym są w dobrej kondycji fizycznej, jest zalecanie corocznych wizyt u lekarzy i ogólnych badań kontrolnych. W tym sensie medycyna prewencyjna odgrywa bardzo ważną rolę.

W dalszej części wyjaśniamy, na czym polega medycyna prewencyjna:

Czym jest medycyna prewencyjna?

Zawsze lepiej jest uniknąć problemu niż musieć go rozwiązywać po tym, jak już się pojawi, i to samo dotyczy obszaru zdrowia. Lepiej zapobiegać wszelkim chorobom niż musieć je diagnozować i leczyć. W tym miejscu pojawia się medycyna prewencyjna, której zadaniem jest wspieranie ogólnego dobrostanu swoich pacjentów i zapobieganie wszelkim chorobom.

Duża część medycyny prewencyjnej opiera się na diagnozowaniu problemów zdrowotnych, zanim zaczną one dotykać pacjenta, a tym samym ułatwiają pacjentom powrót do zdrowia. Poprzez wywiad medyczny, określone badania, sposób odżywiania itp. lekarz prowadzący będzie w stanie określić, na jakie choroby może być narażony pacjent. Dotyczy to leczenia nadciśnienia, cukrzycy, problemów z sercem itp. Medycyna prewencyjna nie leży jednak wyłącznie w rękach lekarzy rodzinnych i indywidualnych wizyt. Niektóre z jej praktyk rozciągają się na bycie częścią państwowych, publicznych planów zdrowotnych.

Działania takie jak dni szczepień dla dzieci, pogadanki na temat zapobiegania otyłości u dzieci czy wystawy na temat zagrożeń związanych z paleniem tytoniu zalicza się do działań z zakresu medycyny prewencyjnej, a ze względu na ich szeroki zakres i wagę poruszanych w nich kwestii, uznaje się je za zdrowie publiczne. Wpływ tych działań jest znacznie większy niż moglibyśmy sobie wyobrazić, ale biorąc pod uwagę, że są to strategie w skali makro, liczba osób, które z nich korzystają, jest zrozumiała.

Proaktywne podejście medycyny prewencyjnej pozwala jej być o krok przed potencjalnie zagrażającymi życiu chorobami. Istnieją badania, które są częścią regularnej rutyny medycyny prewencyjnej, na przykład:

  • Szczepienia

  • Badania krwi w celu zmierzenia poziomu cukru we krwi, cholesterolu

  • Testy do pomiaru ciśnienia krwi

  • Testy na infekcje przenoszone drogą płciową

Korzyści i sposoby wdrażania medycyny prewencyjnej

Beneficjenci medycyny prewencyjnej mogą wahać się od dzieci uczestniczących w dniach szczepień do starszych dorosłych badanych pod kątem wysokiego poziomu cukru we krwi. Jednak medycyna prewencyjna ma ogromny wkład w zdrowie publiczne, jeśli chodzi o zwalczanie i zapobieganie chorobom, które z czasem mogą stanowić wysoki koszt zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem życia ludzkiego.

Programy szczepień, ogólne badania kontrolne i instrukcje edukacyjne są podstawowymi filarami, zwłaszcza w społecznościach o niskich dochodach, ponieważ pozwalają ich mieszkańcom poznać możliwe zagrożenia, na które są narażeni, oraz to, co mogą zrobić w ramach swoich możliwości, aby ich uniknąć. Unikają też konieczności stosowania w przyszłości bardziej skomplikowanych zabiegów, które mogłyby zagrozić życiu pacjenta i stabilności ekonomicznej jego rodziny.

Należy podkreślić, że medycyna prewencyjna nie ogranicza się do jednego badania krwi w roku czy jednej wizyty u dentysty. Jestto wszystkie plany zdrowia publicznego zintegrowane w celu dążenia do poprawy i promowania fizycznego dobrobytu całego kraju. Każde działanie podjęte w dążeniu do zdrowszej przyszłości jest formą medycyny prewencyjnej. Te wysiłki muszą pochodzić ze wszystkich stron i być skierowane do każdego sektora społeczeństwa, ponieważ wszystkie są ważne, ale szczególny nacisk należy położyć na dostarczenie materiałów edukacyjnych do szkół. W ten sposób dzieci będą mogły poznać konsekwencje złych nawyków, znaczenie ćwiczeń fizycznych oraz objawy, na które należy zwrócić uwagę w przypadku poważnych chorób.

Autor

Magdalena Pilarczyk

Redakcja morzebyc.pl