Skąd wiadomo, czy firma jest rentowna?

  1. Strona główna
  2. Blog AgendaPro
  3. Skąd wiadomo, czy firma jest ...

Choć niektóre firmy są dziedziczone, inne powstają jako hobby lub po prostu są efektem nadarzającej się okazji, naiwnością byłoby wierzyć, że można utrzymać się wyłącznie z pasji do pracy. Rentowność jest i zawsze będzie najważniejszym celem każdego przedsiębiorstwa.

Ale co rozumiemy przez rentowność? Rentowność to o wiele więcej niż tylko osiąganie zysku w danym momencie. Chodzi o długoterminową stabilność i wzrost oraz ochronę przed przyszłymi wstrząsami lub nieprzewidzianymi zdarzeniami.

W tym sensie pytanie o to, jak sprawdzić, czy firma jest rentowna, staje się pytaniem za milion dolarów, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość przedsiębiorców nie była kształcona w dziedzinie finansów czy zarządzania przedsiębiorstwem. Dlatego w tym artykule zagłębimy się nieco bardziej w różne aspekty, które służą jako wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa.

Wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa

Aby wiedzieć, czy firma jest rentowna, czy nie, należy skupić się na takich wskaźnikach, jak zyski, koszty operacyjne, koszty sprzedaży towarów i dochód netto. Można to sprawdzić na podstawie rachunku zysków i strat. W związku z tym należy pamiętać, że zysk i płynność finansowa to nie to samo, ponieważ firma może osiągać zawrotne wyniki sprzedaży, ale jednocześnie nie mieć wystarczającej płynności finansowej z powodu opóźnień w płatnościach.

Aby ustalić, skąd wiadomo, czy działalność jest rentowna, należy przede wszystkim określić, w jaki sposób będziemy mierzyć rentowność. Zależy to w dużej mierze od rodzaju przedsiębiorstwa, z którym współpracujemy. Ogólnie rzecz biorąc, poniższe wskaźniki można zastosować do większości współczesnych modeli biznesowych.

Zysk

Oczywiste jest, że zysk jest podstawą rentowności każdej firmy. Dlatego badania nad sprzedażą i marketingiem koncentrują się na maksymalizacji zysku i redukcji kosztów.

Zyski mogą pochodzić ze sprzedaży towarów, usług, kupna i sprzedaży produktów finansowych lub wszystkich powyższych. Ideałem jest oczywiście generowanie dywidend w takiej wysokości, aby zapewnić długoterminową rentowność przedsiębiorstwa.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne dotyczą praktycznie wszystkiego, na co wydajemy pieniądze. Mogą one obejmować materiały biurowe, grzywny i prowizje, ceny towarów i usług lub opłaty za wysyłkę i transport.

Niewątpliwie im wyższe koszty operacyjne, tym niższy zysk netto firmy. Dlatego konieczne będzie prowadzenie skrupulatnej ewidencji zapasów i wydatków, a także skorzystanie z pomocy profesjonalistów w dziedzinie biznesu.

Wydatki na towary

Jednym z największych wskaźników długoterminowej rentowności są wydatki na towary. Firma o niskich kosztach sprzedaży może wskazywać inwestorom na możliwość długoterminowej inwestycji i wzrostu.

W tym sensie, im niższe są koszty zapasów, tymwyższa może być marża zysku przedsiębiorstwa,przy założeniu, że sprzedaż pozostaje stabilna w czasie .

Dochód netto

Skąd wiadomo, czy firma jest rentowna? Być może najbardziej efektywnym wskaźnikiem pozwalającym odpowiedzieć na to pytanie jest dochód netto. Jak wspomniano wcześniej, nie ma sensu obracać milionami dolarów, gdy różnica między przychodami a kosztami jest minimalna lub nawet ujemna.

Jest to liczba, która na koniec dnia ma największe znaczenie, zwłaszcza jeśli próbujemy porównać naszą firmę z konkurencją. Zysk netto jest dla potencjalnych inwestorów wskaźnikiem pozwalającym rozpoznać aktualny stan naszej działalności, określić, czy jest ona rentowna w długim okresie, czy rośnie, czy jest w stagnacji, czy też po prostu nie jest w stanie konkurować ze swoimi rywalami.

Chociaż wszystkie te informacje są dostępne w sprawozdaniach finansowych i każdy może mieć podstawową wiedzę na temat wskaźników, zawsze warto zwrócić się o poradę i ekspertyzę do specjalistów w tej dziedzinie.

Podobnie ważne jest posiadanie wyspecjalizowanego zespołu zajmującego się księgowością i danymi liczbowymi naszej firmy, ponieważ pomoże nam to zidentyfikować możliwości wprowadzenia usprawnień, redukcji wydatków oraz punkty, na które należy położyć nacisk, aby zwiększyć rentowność naszejdziałalności.

Powiązane artykuły:

  1. Jak zareklamować otwarcie firmy: skuteczne strategie
  2. 5 kanałów komunikacji, które warto wykorzystać w kontaktach z klientami
  3. Utrata klientów: Przyczyny i jak ich unikać

Autor

Natalia Kurzajewska

Redakcja morzebyc.pl